Muayenehane Pratiğinde Tek Üyeden Tüm Çene Restorasyonlara - Ne Kadar - Minimal İnvasiv İmplantoloji?

İmplant destekli bir dental restorasyonun gerçekleştirilmesi süreci implantın çene kemiğine yerleştirildiği cerrahi işlem ile başlar. Teknik  olarak cerrahi girişimin invasiv karakterde olduğu bir gerçektir. Cerrahiye ek olarak iyileşme süreci ve süresi, ve en nihayet protezin üretilmesi için harcanacak zaman ve emek te hesaba katıldığında implant destekli bir dental restorasyonun tamamlanmasının hastanın günlük  hayatı üzerinde – bir süreliğine – azımsanmayacak etkilerde bulunduğu açıktır.

Geleneksel implantolojinin daha az eziyet, daha az zaman ve daha az masraf ile uygulanabilmesi için  duyulan istek biyolojinin daha iyi anlaşılması,  mekaniğin daha iyi kullanılması ve  teknolojden sağlanan yararlar ile gerçekleştirilmeye daha yakın hale gelmiştir.

Anatomiden kaynaklanan kemik  eksikliklerinin implant yerleştirilmesine izin vermediği olguların varlığı ortadadır. Ancak seçilmiş olgularda girişim derinliği daha az olan ve daha az sürede tamamlanabilen  cerrahi tekniklerin kullanılmasıyla dental implantolojide minimal invasiv yaklaşımları hayata geçirme eğilimi gündeme girmiştir. Bunun yanısıra hızlandırılmış protokoller ile de zaman kazanmak olasıdır.

Bu konferansta  implant destekli tek diş restorasyonlarından tüm çene implant destekli protezlere uzanan geniş bir yelpazede minimal invasiv implantoloji trendine kuşbakışı bir sunumla konu irdelenecektir.

 

Ateş Parlar CV