Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonlarında Klinik Başarı İçin Ne Zaman? Ne Yapmalı?

Endodontik tedavili dişlerin klinik başarısında yapılacak kanalüstü restorasyon da en az endodontik tedavi sürecindeki uygulamalar kadar önemlidir. Çoğu araştırma restorasyon kalitesi ile endodontik tedavili dişin klinik başarısı arasında doğrusal bir ilişki olduğu ortaya koymaktadır. Bu nedenle endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda uygulanan restorasyonun kalitesi; kullanılan restoratif materyalin özellikleri, restorasyon tekniği, hekimin becerisi ve çevre dokuların sağlıklı olmasıyla ilişkilidir.

Çürük varlığı veya kanal tedavisi işlemlerinin etkileri nedeniyle diş dokusunun zayıfladığı ve dişin klinik ömrünün kısaldığı kabul edilmesine rağmen nihai restorasyon için yapılacak değerlendirmeler ve özel işlemler hem retansiyonu artıracak hem de dişin kırılmaya karşı direncini artıracak ve klinik ömrünü uzatacaktır.

Kanal tedavili bir dişin basit bir giriş kavitesine veya aşırı madde kaybına sahip olmasına göre oklüzyon ilişkilerinin değerlendirilmesi, restorasyon alternatiflerinin bilinmesi, uygulanabilecek tekniklerin doğru anlaşılması kanal tedavili dişlerin restorasyonlarında hekimlerin klinik başarısını artıracaktır.

Çoğunlukla vaka paylaşımları ve klinik ipuçları sunan bu program kapsamında kanal tedavili dişlerin yapısal özellikleri incelenecek, dişteki madde kaybına göre direkt veya indirekt restorasyon seçenekleri irdelenecek ve restoratif işlemlerle ilgili güncel klinik bilgiler detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

 

Bilal Yaşa CV