Döner NiTi Aletler ile Genişletme ve Şekillendirmede Dikkat Edilecek Faktörler

Döner nikel-titanyum (NiTi) aletlerin 1988 yılında piyasaya girmesi ile endodonti biliminin teknik kısmında çok önemli değişiklikler olmuştur. Bu sistemler kanal genişletme ve şekillendirmeyi etkin bir şekilde yapılmasına olanak sağladığı gibi bunun için gereken süreyi de kısaltmıştır. Ancak sağladığı avantajların yanı sıra, çalışma sırasında kanal içinde sıklıkla kırıldığının bildirilmesi birçok meslektaşın bu sistemlerin kullanımını bırakmasına veya tercih etmemesine neden olmuştur. Bu sistemleri etkin bir şekilde kullanmak için seçtiğimiz sistemi ve aletlerini iyi tanımalı ve genel kullanım kurallarına mümkün olduğunca dikkat etmeliyiz.

Bu sunumda döner NiTi aletleri kullanırken dikkat edilecek faktörlerin yanında vakaya göre alet seçiminde değerlendirilmesi gereken kriterlerden de bahsedilecektir.


Bilge Hakan Şen CV