Kısa İmplantlar: Hayal mi Gerçek mi?

Kemik içi dental implantlar diş eksikliklerinin tedavisinde en sık tercih edilen tedavi yaklaşımlarından biridir. Dişlerin çekilmesinden sonra meydana gelen sert doku kayıpları dental implantların yerleştirilmesini engelleyebilir. Bu gibi durumlarda implant yerleştirilmesine imkân sağlamak için, sinüs tabanı yükseltilmesi ve vertikal kret ogmentasyonu uygulamaları gibi ileri cerrahi uygulamalar gerekebilir. Ancak bu uygulamalar yüksek seviyede cerrahi yetenek ve tecrübe gerektirirken, sinüs perforasyonu, oro-antral fistül, ödem ve hematom oluşumu, akut/kronik enfeksiyon ve sinir hasarı gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden muayenehane pratiğinde bu tip uygulamalardan genellikle kaçınılmaktadır.

Kısa implantların kullanılması komplike işlemlerin gereksinimini azaltarak komplikasyonları engelleyebileceği gibi, tedavi süresini de kısaltabileceğinden iyi bir tedavi alternatifi olabilirler. Bu sunumda, kısa implantların güncel literatürdeki yeri tartışılacak ve komplike vakalarda kullanımı gösterilecektir.

 

Nejat Nizam CV