İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora programına başlamıştır. 2011 yılında ‘’Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Kullanımının Antiinflamatuar Sitokinler ve Kemokinler Üzerine Etkisi’’ konulu teziyle, Periodontoloji Uzmanı ünvanını kazanmıştır.

Mezun olduktan sonra çalışmalarını rejeneratif biyomateryaller, implantoloji, dijital diş hekimliği ve CAD-CAM uygulamaları alanlarında yoğunlaştırmıştır. CADA’ nın (Computer Aided Dentistry Academy) kurucu üyesidir ve İstanbul Study Club (2017,2018) başkanlığını yürütmüştür. Kendi kliniğinde periodontoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Türk Periodontoloji Derneği (TPD) Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP) , Computer Aided Dentistry Academy (CADA) üyesidir.