Sinüs augmentasyonunda zorluklarla ve komplikasyonlarla mücadele 

Maksiller posterior bölgede vertikal kemik yetersizliğinin giderilmesi amacıyla yaygın olarak sinüs augmentasyonu yöntemi kullanılmaktadır. Sinüs augmentasyonunun klinik etkinliği kanıtlanmış olmasına rağmen komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi gibi durumlar günümüzde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu sunumda sinüs augmentasyonu sırasında yaşanan zorlukların ve komplikasyonların üstesinden nasıl gelineceği vakalar üzerinden ele alınacaktır.

Emre Benlidayı CV