İmplantolojide flep dizaynına biyolojik bakış açısı

Diş eksikliklerinin tedavisinde, kemik içi dental implant uygulamaları sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemidir. İmplant operasyonu için  flep dizaynının hazırlanmasında, pek çok yöntem tarif edilmiş olsa da henüz bir altın standart belirlenememiştir.

Flep dizaynının seçimi implant bölgesinin hazırlanmasında ilk basamaktır ve flebin kapatılmasında belirleyici faktör olduğu için ayrı önem taşımaktadır. Tüm cerrahi girişimlerin başarısı, yara iyileşmesinin sorunsuz tamamlanmasına bağlı olduğundan, flep hazırlanmasında biyolojik bakış açısı önem kazanmaktadır. Bu sunumda uygun flep dizaynının hazırlanmasında biyolojinin önemi üzerinde durulacak ve çeşitli vakalar ile tartışılacaktır. 

Nejat Nizam CV