Dr. Puria Parvini, Mainz Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılından bu yana Johann Wolfgang Goethe-Üniversitesi’nde Oral Cerrahi ve İmplantoloji Bölümü'nde doçent olarak çalışmaktadır. Oral Cerrahi ve İmplantoloji Uzmanı Dr. Puria Parvini, kompleks kemik augmentasyonu, dental travma, anında implantasyon, implant ve diş çevresinde yumuşak doku uygulamaları, plastik-estetik periodontal cerrahi, oral cerrahide komplikasyonlar, diş hekimliğinde acil durumlar konuları ile özel olarak ilgilenmektedir. Aynı zamanda Frankfurt Üniversitesi, Oral Cerrahi ve İmplantoloji Anabilim Dalı'nda kıdemli bir uzmandır. Üç yıl önce, ek bir derece kazanmıştır: Yüksek Lisans Parodontoloji ve İmplant Tedavisi, DGPARO / DIU. Aynı zamanda Dr.Parvini Goethe Üniversitesi Oral Cerrahi ve İmplantoloji bölümünün başhekimidir.


Dr. Puria Parvini graduated from the University of Mainz Dental School. Since 2006 he has worked as an assistant professor for the Department of Oral Surgery and Implantology of the Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main. Dr. Puria Parvini, a Specialist in Oral Surgery and Implantology, has special focus in the field of complex bone augmentation, dental trauma, immediate implantation, soft tissue management around implants and teeth, plastic-aesthetic periodontal surgery, management of complications in oral surgery, emergencies in dentistry. He is also a senior specialist at the Department of Oral Surgery and Implantology, University of Frankfurt. Three years ago, he earned an additional degree: Master of Science Parodontology and Implant Therapy, DGPARO/ DIU. He is the Chief Senior Physician and Absentee’s Representative of Clinic Director Department of Oral Surgery and Implantology Goethe University, Frankfurt.