1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Uçar aynı yıl Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

2003 yılında YÖK bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesi’nde başladığı eğitimini 2005 yılında Dental Materyaller’de yüksek lisans ve 2007 yılında Oral Biyoloji’de doktora derecelerini alarak tamamladı.

2007 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Protetik Diş Tedavisi doktorasını da tamamlayan Dr. Uçar 2008 yılında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı, 2012 yılında Protetik Diş Tedavisi Doçenti, 2019 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Dr. Uçar, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir ve Biyoteknoloji Merkez Kurul Üyeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID) Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Uluslar Arası Diş Hekimliği Araştırmaları Birliği (IADR) İmplant Araştırma Gurubu (IRG) yönetim kurulu üyesidir ve geçmiş dönem başkanıdır. Ulusal ve uluslararası yayınlarına atıf sayısı yüksek olan Dr. Uçar dental implantoloji alanında klinik çalışmalara katılmıştır.

TUBİTAK, Çukurova Üniversitesi BAP Birimi, ITI, DENTSPLY ve TFI tarafından desteklenen tamamlanmış projeleri vardır. Araştırma alanları tabakalı üretim yöntemleri, dental implantoloji, seramik materyallerin renk ve mekanik özellikleri ve sert doku mühendisliği şeklindedir.