İmplant komplikasyonları – Biyomateryal başarısızlığı veya implant başarısızlığı

İmplant komplikasyonları ve başarısızlıkları modern implantoloji alanında ciddi bir endişe kaynağı olmaya başlamıştır. Peri-implantitis, dental implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuları etkileyen ve implant kaybına yol açabilen çok faktörlü bir süreçtir. Çoğu vakada yumuşak doku ve kemik kaybına yol açan primer etiyolojik faktörün biyomateryal başarısızlığı olduğu tartışılabilir. Güncel biyomateryaller genellikle hayvan veya insan dokularından alındığından ve çoğu kemik greftinin genişletilmiş bölgelerde rezidüel partiküller bırakması nedeniyle bunlar sert ve yumuşak doku kayıplarının restorasyonunu tam olarak desteklemez ve uzun dönemli peri-implantitis epidemisine katkıda bulunabilir.

Doğal şeker ile yüksek düzeyde çapraz bağlanmış olan yüksek düzeyde saflaştırılmış moleküler kolajen kombinasyonu osifikasyon oluşturan kafesler veya membranlar olarak hareket eden güvenli ve etkin biyomateryallerin üretiminde ümit vaat etmiştir. Bu biyomateryaller sert ve yumuşak dokuları aktif olarak motive ve rejenere ederek kemikle entegre implantların çevresinde peri-implantitis oluşumunu azaltacak olan kalıntı içermeyen doğal kemik ve yumuşak doku oluşumunu destekleyebilir.

 

Yuval Zubery CV